Stichting KHKR

STICHTING Kenmerk Herkomst Kalenberger Riet

Het Kalenberger riet was (en is) een gewild product. Het was nodig er een kenmerk aan te verbinden, want op deze wijze onderscheiden wij ons van ander riet en ook voor promotie doeleinden was het gewenst. In 1994 is daarom de stichting Kenmerk Herkomst Kalenberger Riet opgericht. Er werd een bindband ontwikkeld met de opdruk KALENBERGER RIET met daarbij een afbeelding van een otter.

Alleen deelnemende riettelers kunnen het speciale band kopen en gebruiken. Hiermee wordt de herkomst uit het oorspronkelijke nationaal park de Weerribben gewaarborgd. Belangrijk en bindende voorwaarde is onder andere dat dit riet in handelsbosjes van 46cm moet worden verkocht.

Het vernieuwde bandje

Copyright@2017 STICHTING KENMERK HERKOMST KALENBERGER RIET